Domů » O společnosti » PhDr. Naďa Štullerová

602 233 515

stullerova@ace-consulting.cz

ACE Consulting

PhDr. Naďa Štullerová


„Na mojí práci mě baví různorodost, člověk je pro mne nekonečná studnice nepoznaného a poznat jej je pro mne stále výzva.“

Naďa vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Pracovala v poradenství pro děti a mládež, učila na Lékařské fakultě UK v Praze psychologii. V zahraničí pracovala jako manažerka kvality ve výrobním závodě Levi Strauss a následně se věnuje poradenství v oblasti personální práce. 

Je jednatelkou a ředitelkou společnosti ACE Consulting. Absolvovala stáže v zahraniční a postgraduální kurs na FF UK. Má certifikát Europsycholog pro oblast psychologické diagnostiky, je certifikovaným koučem ICF, má oprávnění od MD ČR k realizaci dopravně-psychologického vyšetření.

V ACE Consulting je garantem odborných aktivit společnosti především psychologické diagnostiky, Assessment a Development center, 360° zpětné vazby, průzkumů spokojenosti a rozvojových aktivit. Je členkou mnoha odborných organizací, publikuje v odborných i populárních časopisech. 

Co mi dělá radost? V současnosti mi největší radost dělají všechny malé děti v mém nejbližším okolí, jsou inspirací toho všeho, na co dospělý člověk má tendenci zapomenout.

Jak relaxuji? Nejvíce na horách, na lyžích ať už na sjezdovkách v milované Francii nebo na běžkách v Jizerkách, k tomu dobré víno, krb a kniha.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.