Domů » Služby » 360° zpětná vazba

360° zpětná vazba

… když potřebujete zjistit, jak jsou vnímány chování a postoje manažerů i specialistů ze všech perspektiv.

Umíme správně a konstruktivně
sestavit dotazník.

Dotazníkové šetření administrujeme rychle a pohodlně online.

Poskytujeme osobní koučovací zpětnou vazbu pro hodnocené. 

Co díky metodě 360° zpětné vazby získáte?

Objektivní hodnocení zaměstnanců a strukturovaný pohled na osobní přínos každého hodnoceného, posílení vzájemné důvěry.

Skrze hodnocení manažerských kompetencí dostáváte konkrétní podklady pro nastavení optimálního profesního rozvoje.

Zlepšení týmové spolupráce tím, že zapojujeme všechny členy týmu do procesu hodnocení pracovního výkonu, rozvoje a zlepšování.

Cenné podklady pro zlepšení přístupu k zákazníkům, kteří sami přispívají do celkového procesu hodnocení.

Vaši manažeři ale i specialisté se stanou měřitelně efektivnějšími a úspěšnějšími ve své práci – protože jen to, co sledujeme, můžeme měnit.

Rozhovor v HR TV o 360° zpětné vazbě a její využití v praxi:

Eva Rakárová (Matyášová) se ptá Nadi Štullerové na to, jak na 360° zpětnou vazbu, jaké jsou její výhody i možná úskalí. Řekneme vám, co se osvědčuje a na co si dát v praxi pozor.

Kdo všechno může být součástí 360° zpětné vazby?

Jaké výstupy pro vás připravíme?

 

  • Každému hodnocenému předáváme písemnou závěrečnou zprávu se všemi výsledky, včetně porovnání sebehodnocení versus hodnocení druhých a shrnutí zpětné vazby od všech respondentů dle jednotlivých kompetencí. Naší přidanou hodnotou je zpětná vazba a osobní koučovací rozhovor nad touto zprávou, kde společně s hodnoceným nastavujeme ten nejvhodnější další profesní rozvoj.

  • Pro hodnoceného ale i pro nadřízené/HR oddělení vytváříme akční plán, který je sestaven na základě získaných výsledků pro další, nejlépe 9–12 měsíční období. Na přání můžeme vytvořit i souhrnnou zprávu s anonymizovanými výsledky celé firmy a benchmarkingem jakožto nástrojem strategického managementu.

Aktuality: 360° zpětná vazba

Umíme reagovat na vaše individuální požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat a my vám zašleme konkrétní
příklady použití metody, ukázky dotazníku i 360° reportu.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.