Domů » Služby » Skupinový seberozvojový program

Skupinový seberozvojový program      Duše v práci

…když chcete lépe zvládat stres, vyhnout se vyhoření a více pečovat o svoje duševní zdraví.

Péče o duševní zdraví je prioritou v současné době více než kdy předtím. Syndrom vyhoření, enormní množství stresu v práci, frustrující vztahy či depresivita jsou celospolečenské problémy, které se mohou dotýkat každého z nás. Proto jsme vytvořili unikátní cyklus sebezkušenostních a edukativních workshopů.

„Duše v práci“ je dlouhodobý ucelený program pro zvládání každodenních těžkostí doma i v práci. Jedná se o pravidelné setkávání v uzavřené skupině za účelem prohloubení sebepoznání, porozumění druhým a dosažení naplňujících vztahů a vyšší životní spokojenosti. Program v sobě zahrnuje unikátní cyklus edukativních a sebezkušenostních workshopů. 

 

Z čeho se program skládá?

EDUKATIVNÍ ČÁST

Workshopovou formou účastníkům poskytneme současné evidence-based poznatky psychologie, které budeme propojovat s konkrétními zkušenostmi a best practices fungování start-upů či velkých korporací. Předáme si vzájemně konkrétní tipy a techniky, co dělat jako management firmy či jako jednotlivec. 

SEBEZKUŠENOSTNÍ ČÁST

V rámci volného dialogu skupiny může kdokoli sdílet cokoli se objeví a společně se učíme otevřeně pojmenovávat emoce a komunikovat je. Postupně díky budované důvěře a bezpečí vzniká autentický mikrosvět, který dává možnost nahlédnout na naše specifické způsoby chování a měnit tak to, čeho a jak v životě dosahujeme.

Jakým tématům se budeme věnovat?

Psychohygiena a strategie zvládání stresu

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Toxická komunikace a jak se jí bránit

Partnerské vztahy 

Rodičovství a výchova dětí

Work-life balance

Práce s emocemi svými i druhých

Mindsety a jejich změna

Sebepoznání a zpětná vazba

Emoční inteligence a řešení konfliktů

„Jen díky vlastní zkušenosti můžete zažít skutečný posun a osobnostní růst.“

Program je určen pro každého, kdo:

  • má ochotu o sobě a o druhých přemýšlet, klást si dříve nepoložené otázky a hledat společně odpovědi.
  • si přeje zvýšit míru prožívané životní spokojenosti, tím být efektivnější a produktivnější.
  • potřebuje posílit sebevědomí a zvýšit sebedůvěru.
  • odvahu zjistit, co vlastně (ne)chtějí ve svém životě.
  • se chce naučit pracovat se stresovými situacemi a zvýšit svou odolnost v pracovním i rodinném kontextu.
  • se chce stát svobodnějším ve svém rozhodování, řešení problémů a vztahy s druhými.
  • ocení setkání člověka s člověkem a komu záleží na vztazích okolo sebe (práce, rodina, partnerství, přátelé, autority).

Jak to bude v praxi vypadat?

  • 8-10 setkání 1x za 2 týdny
  • všední den (preferovaně čtvrtek)

Termín konání:          začátek září 2024

Trvání:                            17.00 – 20.00

Počet účastníků:        6 – 12 účastníků

Místo konání:            Konviktská 24, Praha 1

Celý program (celkem 24 hodin seberozvoje) pro jednoho účastníka stojí 24.000,- Kč.

Lze financovat skrze firemní benefity (Benefit Plus, Edenred)

Autorka a facilitátorka programu

Mgr. Eva Rakárová

Psycholožka specializující se na sociální a pozitivní psychologii. Je frekventantkou psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku typu SUR při PVŠPS. Má zkušenost s krizovou intervencí, měla možnost spolupracovat se světovými největšími personálními agenturami i s českými lídry v oblasti poradenství.

Je partnerkou společnosti ACE Consulting, kde se věnuje realizaci AC/DC, 360° zpětné vazby, leadership akademií či facilitace manažerských workshopů. Baví ji nejvíce dynamická práce se skupinou a hledání změny u jednotlivce. Dlouhodobě se zabývá tématy: styly vedení, empatická komunikace, stress-management, syndrom vyhoření a jeho účinná prevence, well-being a work-life balance.

 

a neváhejte nás kontaktovat pro další informace. Začínáme již v září 2024!

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.