Domů » Služby » Executive search

Executive search

… když potřebujete najít ty nejlepší na trhu.

Touto metodou výběru se vydáváme při hledání top managementu a úzce profilovaných odborníků.
Dokážeme vytipovat a cíleně oslovit zkušené a relevantní kandidáty.
Nalézáme a motivujeme pro změnu kandidáty i z řad “pasivních hráčů” na trhu práce. Udržujeme dlouhodobý kontakt s klíčovými manažery.

 

Garance

Kvalita našich služeb je garantována individuálně dle typu obsazované pozice po dobu 6 až 12 měsíců.

Diskrétnost

Informace, které nám poskytujete, považujeme za přísně důvěrné. Ctíme confidential režim.

Reference

Nejlepší prediktor chování budoucího je chování minulé – umíme zjistit informace relevantní k rozhodování.

Jak postupujeme?

1) Přípravná fáze
 • Seznámení se s konkrétními požadavky dané pozice, specifikace aktuálních potřeb, firemní kultury a hodnot společnosti.
 • Analýza pracovního trhu, screening všech dostupných zdrojů, informace zadavateli o situaci na trhu.
2) Výběr kandidátů
 • Realizace odborně vedených polostrukturovaných rozhovorů se zaměřením na požadované kompetence.
 • Doplnění o individuální modelové situace, behaviorální interview, projektivní dotazování či psychodiagnostickými testy.
3) Prezentace kandidátů
 • Za účasti konzultanta zodpovědného za výběr prezentujeme nejvhodnější kandidáty klientovi, což zaručuje efektivní komunikaci mezi všemi účastníky.

Jaké jsou hlavní přínosy pro vedení společnosti a HR management?

 

 • Obracíte se na kvalifikovaný tým konzultantů, kteří mají informace o trhu práce v Praze i po celé České a Slovenské republice, soustavně sledují změny v jednotlivých firmách, personální posuny na vrcholových pozicích.
 • Nabídneme vám konkrétní návrh  a postup vyhledávání (headhunting), který je vámi odsouhlasen.
 • Diskutujeme s vámi long list vhodných kandidátů. Postupně zpřesňujeme informace a vytváříme short list oslovených kandidátů a jejich motivace ke změně.
 • Nejvhodnější kandidáti jsou pozvání k osobní schůzce s námi, získávají s vámi dohodnuté informace o společnosti a jsou pro tuto pozici motivováni. Následně jejich motivaci a zájem o další kroky monitorujeme.
 • Pokud je to žádoucí, dodržujeme confidential režim do posledního jednání s vámi.
 • Máte možnost využít široké aktualizované databáze kandidátů a našich kontaktů v nadnárodních i českých společnostech působících na našem trhu.

Aktuality: Executive Search

S hledáním klíčových zaměstnanců vám rádi pomůžou naši zkušení konzultanti. Neváhejte se na nás obrátit.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.