Domů » Služby » Development centrum

Development centrum

… když potřebujete lépe poznat své zaměstnance a dlouhodobě rozvíjet jejich potenciál.

Oblíbený a spolehlivý nástroj pro vytvoření efektivního a přesně cíleného individuálního plánu rozvoje zaměstnanců.

Slouží společnosti k hodnocení dovedností, mapování potenciálu zaměstnanců i identifikování talentů. Odhaluje silné stránky a analyzuje vzdělávací a rozvojové potřeby účastníků a může být podkladem HR managementu pro vytváření optimálních rozvojových strategií.

Výhody development centra

Program plný individuální a týmové spolupráce, který vytěží potenciál účastníků na plno.

Okamžitá zpětná vazba ukotvuje zážitky a převádí do běžné pracovní praxe.

Koučovací rozhovor nad závěrečnou zprávou cílí na akční plán rozvoje.

Místo a doba konání

Obvykle realizujeme 1 – 2denní akce.

Pro zmapování kompetencí zaměstnanců využíváme různá prostředí – standardní zasedací místnosti (pro skupinu, pro dvojice), outdoor (les, louka, hřiště apod.) – ideálně je kombinujeme.

Profesionalita

DC realizuje tým konzultantů a psychologů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a garantují odbornou úroveň akce a validitu výsledků.

Disponujeme obsáhlým a kvalitním souborem různých úkolů a modelových situací.

Počet účastníků

Optimálně 4 až 8 účastníků, výjimkou však nejsou ani DC o 12 až 14 účastnících.

Realizujeme skupinová i individuální DC.

Spolupráce na realizaci

Na DC zveme, pokud mají zájem, i zástupce firmy jako pozorovatele a hodnotitele. Můžeme díky tomu diagnostikovat konkrétní pracovní prostředí, ale hlavně dostávají vybraní manažeři skvělou možnost svůj tým ještě lépe poznat.

Co všechno může být součástí DC?

Jaké výstupy pro vás připravíme?

Účastníci dostávají průběžnou zpětnou vazbu během jednotlivých aktivit, po skončení je pro ně připravena individuální zpráva – písemný report. S každým se osobně setkáváme během koučovacího rozhovoru, kde reflektujeme celou akci, a zároveň sestavujeme doporučení a akční plány k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji (prostřednictvím koučinku, tréninku dovedností či rozvojem sebepoznání).

Pro HR oddělení nebo pro management zpracováváme závěrečnou strukturovanou písemnou zprávu zaměřenou na sledované kompetence dle zadání (například komunikace, týmová spolupráce, zaměření na výsledek, strategické myšlení, leadership, strategie zvládání zátěže apod.).

Veškeré informace nashromážděné o kandidátovi v průběhu DC považujeme za zcela důvěrné a mají k nim přístup pouze pověřené osoby ze strany zadavatele a ze strany ACE Consulting.

Naše realizované akce

Aktuality: Development Centrum

Jak by mohlo vypadat DC odpovídající právě vašim potřebám s vámi ráda nezávazně zkonzultuje paní ředitelka Naďa Štullerová.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.