Domů » Služby » Průzkum spokojenosti a motivace

Průzkum spokojenosti a motivace zaměstnanců

… když potřebujete znát konkrétní názory svých zaměstnanců a zmapovat vnitrofiremní náladu za účelem rozvoje celé společnosti.

Jaké jsou hlavní přínosy pro vedení společnosti a HR management?

 

  • Zmapujete firemní kulturu, kvalitu komunikace mezi odděleními, vztahy mezi manažery i odborníky.
  • Zjistíte, jak je vnímána strategie společnosti, cíle a vize společnosti, ztotožnění se s nimi.
  • Získáte konkrétní poznatky o tzv. indikátorech výkonnosti na pracovišti, co zvyšuje a naopak snižuje výkonnost.
  • Dozvíte se, čím jsou zaměstnanci motivováni a jak jsou dané motivy naplňovány.
  • Benchmarking – s ohledem na naše dlouholeté zkušenosti vám nabídneme možnost porovnání vašich výsledků s výsledky srovnatelných společností.

Jakým způsobem průzkumy spokojenosti realizujeme?

Anonymita zaměstnanců

Pro zaměstnance je velmi důležitá anonymita při vyplňování dotazníků. Jako externí společnost jsme svou přítomností garantem anonymity. Používáme pouze identifikaci nutnou pro objektivní posouzení získaných výstupních hodnot.

Komunikační kampaň

Důležitou součástí celého projektu je dobrá komunikační kampaň, která předchází vyplňování dotazníků a která zajistí maximální počet motivovaných respondentů. Doporučíme možné způsoby efektivní propagace projektu a dobré komunikování mezi zaměstnanci a realizátory průzkumu spokojenosti.

Objektivita výsledků

Spolupráce s externí společností je vnímána jako záruka vyšší objektivity. Jsme zodpovědní za komunikaci a předání výsledků nejen managementu ale i ostatním zaměstnancům.

Sběr dat

Technicky se účastníme a zajišťujeme nepřerušovaný, rychlý, pohodlný a kvalitní sběr dat tak, aby v co nejmenší míře narušil firemní procesy. Dotazníky je možné vyplňovat v tištěné i online podobě.

Jaký je postup?

1) Vytvoření dotazníku, ujasnění cíle a výstupů
2) Vytvoření časového harmonogramu
3) Informační a komunikační kampaň
4) Samotný sběr dat
5) Zpracování a příprava výstupů
6) Dle dohody follow-up workshopy, vyhodnocení, závěry a doporučení
7) Prezentace výsledků a navrhovaných opatření

Jaké výstupy pro vás připravíme?

 

  • Závěrečná zpráva obsahuje podrobné vyhodnocení průzkumů a komplexní propojení získaných dat zpracované ve formě grafů a tabulek.

  • Kvalitativně hodnocené názory zaměstnanců a jejich konkrétní (anonymizované) poznámky podpoří a upřesní kvantitativní výsledky dotazníků.

  • Ve vybraných oblastech je zpráva doplněna benchmarkingem, díky kterému máte možnost porovnat výsledky průzkumu s dalšími významnými společnostmi na českém trhu.

  • Důležitou součástí zprávy je interpretace výsledků a doporučení pro management společnosti. A dle dohody i vytvoření tzv. akčního plánu pro další období.

Aktuality: Průzkum spokojenosti a motivace zaměstnanců

Neváhejte nás kontaktovat a my vám zašleme ukázky dotazníku i závěrečné souhrnné zprávy.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.