VLIV ÚZKOSTI NA PRACOVNÍ VÝKONNOST

VLIV ÚZKOSTI NA PRACOVNÍ VÝKONNOST

Stává se Vám, že prokrastinujete kvůli obavám z neúspěchu nebo kritiky? Honí se Vám v hlavě kolotoč starostí, až z toho nemůžete usnout? Cítíte se často paralyzováni množstvím úkolů, které musíte dokončit? Máte někdy problémy s rozhodováním, protože se bojíte, že uděláte chybu?

Možná na Vás dopadá úzkost.

Výzkumy ukazují, že právě ona má na výkonnost zcela zásadní negativní vliv.

💥 ÚZKOST A JEJÍ VLIV NA PRODUKTIVITU:
Studie zveřejněná v Journal of Applied Psychology zjistila, že úzkost může snížit kognitivní flexibilitu, což znamená, že zaměstnanci mohou mít obtíže s přizpůsobováním se novým úkolům nebo změnám na pracovišti. Další výzkumy mluví o vlivu na schopnost soustředit se, rozhodovat se a zpracovávat informace.

🏬 Dopad na týmovou dynamiku:
Zaměstnanci, kteří trpí úzkostí, mohou mít tendenci se stahovat do sebe, což může narušit týmovou spolupráci a komunikaci. Někdy se v důsledku úzkosti zvyšuje i konfliktnost.

🔦 Nemocnost a fluktuace zaměstnanců
Podle studie v časopise Journal of Occupational Health Psychology může úzkost přispět k vyšší fluktuaci zaměstnanců, protože lidé hledají úlevu od stresujícího pracovního prostředí tím, že mění zaměstnání. Doprovodným jevem je i vyšší absence v práci a nemocnost, protože symptomy úzkosti se přenáší na nevědomé úrovni do fyziologických procesů.

💡 Nižší kreativita a inovace
Výzkumy ukazují, že když jsou lidé úzkostní, mají tendenci se soustředit na minimalizaci rizik a chyb, což může omezit jejich schopnost myslet kreativně a hledat nové způsoby řešení problémů. Na druhou stranu může úzkost v tomto ohledu pomoci člověku být opatrný tam, kde by jiní zůstali klidní.

🔎 Co mohou dělat zaměstnavatelé a HR pro snížení úzkosti zaměstnanců?
🔦 Podpora otevřené komunikace a psychologického bezpečí: vytvoření prostředí, kde se zaměstnanci cítí pohodlně sdílet své obavy a stresory. Nově nabízíme skupinový seberozvojový program Duše v práci, který díky síle skupiny posiluje odolnost a zvyšuje sebedůvěru.
🔦 Implementace programů na podporu duševního zdraví: Employee Assistance Program (EAP) jako naše „lékárnička duševního zdraví“ poskytuje zaměstnancům anonymní telefonické i online poradenství, workshopy a nástroje na zvládání úzkosti.
🔦 Školení pro manažery: Nabídka školení pro manažery o rozpoznání příznaků úzkosti a poskytování podpory svým týmům. Osvědčují se i kratší edukativní programy, ve formě edukativních webinářů či cyklů přednášek.

Jak hacknout duševní zdraví v business kontextu? Objevte jedinečnou sílu skupiny!

Jak hacknout duševní zdraví v business kontextu? Objevte jedinečnou sílu skupiny!

Zajímá vás jak pracovat se stresovými situacemi? Jak zvýšit míru prožívané životní spokojenosti? Jak mít vyšší sebedůvěru? Jak zvýšit osobnostní odolnost v pracovním i rodinném kontextu? Jak zlepšit vztahy doma i na pracovišti? Jak zvýšit produktivitu v práci a být efektivnější?

Nabízíme vám možnost prohloubit vlastní sebepoznání, lépe porozumět druhým a docílit tak naplňujících vztahů a vyšší životní spokojenosti – otvíráme pro vás jedinečný SKUPINOVÝ SEBEROZVOJOVÝ PROGRAM.

O co vlastně jde?

Péče o duševní zdraví je prioritou v současné době více než kdy jindy. Syndrom vyhoření, enormní množství stresu v práci, frustrující vztahy či depresivita jsou celospolečenské problémy, které se mohou dotýkat každého z nás. Proto jsme vytvořili unikátní cyklus sebezkušenostních a edukativních workshopů.

Tento ucelený program bude Vaším podpůrným a inspirativním nástrojem pro zvládání každodenních těžkostí v práci i doma.

Jádrem bude pravidelné setkávání ve skupině, které bude mít dvě části:

1 . Edukativní – společně se pojďme něco naučit

Workshopovou formou se budeme věnovat aktuálním tématům. Chceme Vám poskytnout současné evidence-based poznatky psychologie, behaviorální ekonomie a dalších příbuzných oborů, které budeme propojovat s konkrétními zkušenostmi jednotlivých účastníků a best practices fungování start-upů či velkých korporací. Předáme si vzájemně konkrétní tipy, co dělat jako management firmy či jako jednotlivec. Důležitý bude i nácvik konkrétních technik a společný zážitek z realizovaných cvičení.

Jen díky vlastní zkušenosti můžete zažít skutečnou transformaci.“

2. Sebezkušenostní – pojďme to zažít na vlastní kůži

Ve skupině vzniká autentický mikrosvět, v němž ožívají zažité vztahové vzorce, které jsou specifické pro každého z nás. Díky tomu si můžeme skrze vlastní zážitek a sebereflexi uvědomovat vlastní chování, můžeme vidět v bezpečném prostředí skupiny, jak nás vnímají druzí, ujasnit si své chování a přijímat za něj zodpovědnost. Práce v bezpečném prostoru a volný dialog skupiny aktivují faktory jako interpersonální učení, univerzalita, altruismus či dodávání naděje, a umožňují tak kýženou změnu.

Jaká témata můžeme společně řešit?

Stress management – stres zabiják vs. pomocník, fáze stresu, stresory a léčitelé stresu, copingové strategie 

Syndrom vyhoření – vývojový cyklus, MBI, varovné signály – tělesné, emocionální, behaviorální, čeho si všímat u druhých

Toxická komunikace – principy a zásady nenásilné komunikace (4P), zlozvyky odcizující komunikace, umění sdělovat své potřeby, řešení konfliktů, autentická asertivita

Práce s mindsety – jak směřovat vlastní mysl, otevřený vs. uzavřený, růstový vs. fixní, oceňování a mindset vděčnosti

Pozitivní myšlení – štěstí jako rozhodnutí, locus of control, přijetí zodpovědnosti, sféra vlivu vs. zájmu

Relaxační techniky – práce s dechem, relaxace, práce s úzkostnou produkcí, vědomá meditace, mindfulness

Sebepoznání – vím, kdo jsem a kdo jsou lidé v mém okolí, typologie osobnosti a jak ji uplatňovat v praxi

Emoční inteligence – řízení emocí, k čemu nám slouží, 5 složek emoční inteligence a jak je kultivovat

Timemanagement – efektivní práce s časem, zlatá pravidla, prokrastinace jako fenomén nebo otázka neschopnosti rozhodnout,

Zdravá firemní kultura – zásadní prvky fungujících týmů (NASA), důraz na psychologické bezpečí a vytváření prostředí důvěry,

Budeme reagovat na témata, se kterými přicházíte, a zároveň reflektovat aktuální potřeby, kterými se skupina bude chtít zabývat.

Nejsme na to sami – pojďme spojit izolované ostrůvky a vytvořit pevné souostroví.“

A jak to celé bude vypadat?

Přijďte na naši bezplatnou business snídani 19. 3. 2024 a dozvíte se více! I to, jak tento program zafinancovat prostřednictvím programu Benefitů či příspěvku zdravotní pojišťovny.