Domů » Recruitment » Nový klíč k porozumění sobě i druhým – osobní inteligence

Nový klíč k porozumění sobě i druhým – osobní inteligence

Nový pojem nebo jen známé vědomosti v novém kabátu? Máme k dispozici další podnětnou oblast ke zkoumání a rozvíjení teorií anebo dobrou businessovou příležitost pro rozvoj manažerů a zaměstnanců?

Po velkém boomu pojmu emoční inteligence se k nám dostává nový termín OSOBNÍ INTELIGENCE. John D. Mayer – tvůrce tohoto pojmu – popisuje svou teorii jako nový druh lidské inteligence. Vidí ji jako mentální schopnost, kterou používáme k řízení našich životů – k uvažování o sobě a druhých lidech. Je to schopnost zjišťovat informace o osobnosti a uvažovat o ní z mnoha různých aspektů. A to jak o své vlastní, tak i o druhých lidech.

Lidé se liší v jednotlivých schopnostech, jako je rozpoznávání tváří, posuzování charakteristik a motivů a projevování sama sebe. Tyto dílčí aspekty pramení z obecné schopnosti, kterou John D. Mayer nazývá právě osobní inteligencí.

Osobní inteligenci využíváme ke zpracování informací z takových zdrojů, které zahrnují vzhled člověka, jeho majetek, chování a další signály. Využíváme ji k pojmenování svých myšlenek a porovnání svých dojmů z daného člověka s dojmy z jiných lidí, které známe. Z těchto vodítek vysuzujeme, jak se k danému člověku chovat a jak se bude na oplátku chovat on k nám. Používáme také vodítka o nás samých, abychom lépe porozuměli svým potřebám a zmapovali své chování, přizpůsobili se a identifikovali své plány do budoucna.

Porozumění osobnosti zahrnuje posuzování lidí, přijetí rozdílů mezi námi. V naší společnosti je silně zakořeněná tzv. ochrana citů druhých – je to jeden z dobrých důvodů, jak se vyvarovat poukazování na různorodost osobností, na rozdíly, které mezi námi jsou. Jejich sdělení a přijetí není lehké; zvláště těžké to může být, pokud je spojeno s nějakým hodnocením, i když je to pro nás často cenná informace.

V poznávání emocí druhých lidí i našich vlastních je logika, které někteří lidé rozumějí velmi dobře a umějí ji využívat, používají ji v životě k dosažení pohody a porozumění s druhými; ale pro mnoho dalších lidí je tato logika záhadou, nevyznají se v sobě ani v druhých, nerozumějí chování, motivům druhých. Někteří lidé dokáží zachytit klíče k osobnosti, které druhým lidem unikají.

kompas

Základní prvky osobní inteligence

  1. Identifikace informací o osobnosti – poznávání osobnosti, používání intro- a extraspekce. Každý z nás běžně identifikuje a shromažďuje informace o sobě a o druhých. Zároveň tyto informace kombinujeme do komplexnějšího obrazu. Lidé s vysokou osobní inteligencí lépe vnímají informace o druhých, umějí je správně zařadit a vytvořit predikci jejich chování. Zároveň také lépe zpracovávají informace o sobě, umějí pozorovat a rozpoznat své emoce, chování, umějí zužitkovat zpětnou vazbu.
  2. Utváření modelů osobnosti – označení vlastností u druhých, porozumění motivům. Jedním z klíčů k osobní inteligenci je odlišit naše vlastní vnímání druhé osoby od toho, kým ta osoba skutečně je. Lidé s vysokou osobní inteligencí hodnotí druhé přesněji, lépe odhadují jejich motivy, s větší přesností predikují chování. Méně se nechají ovlivnit svými vlastními pocity, jsou objektivnější. Zároveň z výzkumů vyplývá, že jsou benevolentnější k drobným nedostatkům druhých, lépe přiznávají své vlastní limity. Lépe odhadují i své vlastní chování.
    I když nás nezajímá rozvoj této schopnosti u sebe, můžeme být schopni rozpoznávat fungovaní u druhých lidí, můžeme je ocenit.
  3. Samostatné rozhodování – rozhodování s ohledem na vlastní osobnost. V životě realizujeme mnoho voleb, některé jsou pro nás zásadní a ovlivňují náš život na dlouhou dobu. Jsou to rozhodnutí, do kterých hodně investujeme. Lidé s vysokou osobní inteligencí dokáží v těchto volbách rozpoznat své skutečné touhy od tlaku sociálního prostředí, umějí zvážit své vlastní kvality proti prezentovanému chování. Naopak lidé, kteří se rozhodují hlavně pod tlakem sociálního prostředí, zažívají často stres, úbytek energie a další.
  4. Systematizace plánů a cílů – zjišťování a uspokojování životního směrování, načasování životních plánů. Lidé s vysokou osobní inteligencí si umějí vědomě načasovat své životní plány s ohledem na společenská očekávání a s ohledem na své motivy a potřeby. Nacházejí smysluplná životní témata. Dokáží se lépe motivovat, umějí lépe vést druhé, jsou nápomocni podle toho, kde je potřeba.

team

Byť je u nás v psychologii pojem osobní inteligence relativně nový, vnímáme v jeho začlenění do práce vedoucích pracovníků i do práce nás všech možnost:

  • rozšíření celkového duševního zdraví,
  • zvýšení schopnosti porozumět sobě a druhým,
  • prevence vyhoření a nespokojenosti.

Můžeme zároveň posílit schopnost lépe vybírat nové zaměstnance a zvýšit tak svůj odhad pro práci týmů.

Určitě nabízí prostor pro rozvoj vlastních zaměstnanců, prostřednictvím kterého jim můžete nabídnout podhled na jejich vlastní osobní inteligenci a zároveň je posunout v odhadu druhých lidí k tomu, aby lépe spolupracovali a vedli své týmy.

Porozumění a vědomé přemýšlení o osobnosti je jakýsi náš navigační systém v životě. Je to součást našeho evolučního dědictví, abychom dokázali reagovat na druhé. Naše osobní inteligence nás vede lépe skrze obtížná místa mezi lidmi, v sobě samém, v našem rozhodování a v našich plánech.

0 komentářů


Warning: Undefined variable $commenter in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Undefined variable $aria_req in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Undefined variable $req in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 53

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.