Domů » Služby » Psychologicko-profesní diagnostika

Psychologicko-profesní diagnostika

… když potřebujete objektivně nahlédnout na psychologické charakteristiky ovlivňující pracovní výkon
a motivaci stávajících zaměstnanců, ale zároveň minimalizovat chyby při výběru nových kolegů.

Umíme jít do hloubky a poznat v širokém měřítku potenciál i rezervy kandidátů na  různorodé pozice.

Pracujeme s maximálním důrazem na etiku zacházení s psychologickými testy a na důvěrnost poskytnutých dat.

Odborná způsobilost, profesní dlouhodobé zkušenosti  našeho týmu psychologů jsou zárukou objektivních a profesionálních výstupů.

Proč využívat psychologické testování?

  • Naše testovací baterie je sestavena z robustních – validních a reliabilních – psychodiagnostických metod, které mají silný predikční potenciál. Některé varianty jsou dostupné i online.
  • Umí upozornit na rizika v charakteristice osobnosti, která mohou být překryta velmi dobře naučeným chováním.
  • Umožňuje zmapovat potenciál kandidáta, diagnostikovat profesní orientaci, předvídat jeho úspěšnost na dané pozici, reálné fungování v různých situacích, schopnost ztotožnit se s firemní kulturou apod.
  • Dokáže poukázat na odolnost vůči stresu, upozornit na reakce ve velké zátěži.
  • Usnadňuje práci i se stávajícími zaměstnanci, kdy poskytuje objektivní pohled na pracovníka tak, aby byl optimálně využit jeho ne vždy zcela rozpoznaný potenciál.

Na co všechno se můžeme zaměřit?

OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

extraverze, introverze
odolnost vůči stresu
schopnost sebeprosazení
otevřenost vůči novým věcem, zvídavost
vztah k druhým lidem
svědomitost, cílevědomost, zodpovědnost

PROFESNÍ PREFERENCE,
MOTIVAČNÍ STRUKTURA

přístup k řešení problémů
kreativita, nápaditost
efektivita práce
role v rámci pracovního týmu
míra vnitřní motivace k výkonu
motivátory vs. demotivátory

PROJEKTIVNÍ METODY

emoční zralost
individuální postoje
hodnotový žebříček
agresivní tendence
reakce na frustraci

VÝKONOVÉ TESTY A TESTY POZORNOSTI

verbální, technické, abstraktní schopnosti
analytické, logické a koncepční myšlení
rychlost a přesnost výkonu
schopnost správného úsudku

Aktuality: Psychologicko-profesní diagnostika

Podívejte se na video, kde paní ředitelka Naďa Štullerová představuje výhody použití profesně-psychologické diagnostiky.

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.