Domů » Koučink » EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM – diskrétní a odborná pomoc zaměstnancům

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM – diskrétní a odborná pomoc zaměstnancům

V průběhu nouzového stavu jsme nabízeli našim klientům pro jejich zaměstnance bezplatnou linku pro pomoc v krizi. Péče o duševní zdraví je však důležitá v každém období, a proto chceme navázat na tuto dobrou zkušenost a nabídnout vám dlouhodobý komplexní program – EAP.

Employee Assistance Program (EAP) je služba terciární prevence určená zaměstnavatelům, kteří chtějí svým zaměstnancům nabídnout možnost pečovat o své duševní zdraví a tím posilovat jejich výkonnost a spokojenost v práci.
Zaměstnavatelům přináší Employee Assistance Program prokazatelné snížení nákladů[1] a zvýšení produktivity práce a výkonnosti organizace.

Je efektivním spojením mezi výkonným vedením a zaměstnanci ve věcech týkajících se well-beingu a work–life balance zaměstnanců.

Proč realizovat tuto službu?

Zaměstnanci, kteří se potýkají s nějakými osobními problémy se často hůře soustředí, jsou rozptýlení, bez nálady, což se logicky projevuje i na jejich pracovním výkonu. I když jsou reálně v práci, v myšlenkách se vracejí ke svým záležitostem a často je pro ně velmi náročné soustředit se na pracovní úkoly.
Nepozornost narušuje nejen pracovní výkon, ale zvyšuje riziko úrazů a následně i pracovní neschopnosti[2].

Dlouhodobý stres se projevuje únavou, oslabenou imunitou, ale může dojít až k syndromu vyhoření a s ním spojené zvýšené chronické nemocnosti. Nespokojenost, dlouhodobé profesní a osobní problémy často vyúsťují v odchody klíčových pracovníků, vedou ke zvýšené fluktuaci.
Employee Assistance Program dokáže takovýmto situacím efektivně předcházet a omezit tak náklady, které mohou vznikat jejich vlivem.
Mít spokojené zaměstnance je v dnešní době pro firmu stěžejní. Spokojený a na práci soustředěný zaměstnanec je mnohem produktivnější i loajálnější.

Na co se program nejčastěji zaměřuje?

Individuální problematika:

 • motivace v práci, další kariérní posun;
 • vztahy na pracovišti;
 • prokrastinace;
 • pomoc se stresem, vyhořením;
 • partnerské vztahy;
 • rodičovství a výchova dětí;
 • péče o stárnoucí rodiče;
 • sladění rodinného a pracovního života;
 • zvládání emocí, vnitřní konflikty;
 • šikana, obtěžování nejen na pracovišti;
 • krizové a traumatické situace.

Týmová problematika:

 • atmosféra psychosociálního bezpečí v práci;
 • flexibilita a potřeby měnícího se pracovního prostředí;
 • pracovní výkon týmů;
 • kooperace pracovních skupin a řešení problémů uvnitř (aklimatizace, absence, diskriminace, mobbing, šikana apod.);
 • hodnocení a zpětná vazba.

Problematika organizace:

 • udržení klíčových zaměstnanců v plné produktivitě;
 • zdůraznění péče o blaho zaměstnanců jakožto zavazující hodnotu;
 • možnost profesionálního řešení osobních problémů ovlivňujících výkon;
 • efektivně úspora náklady na zdravotní péči (ROI);
 • vnímání změn a firemní politiky zaměstnanci.

Co nesmí chybět na straně zaměstnavatele?

 1. Důležitá je komunikace o službě všemi firemními kanály. Je důležité zdůraznit, že jde o benefit pro zaměstnance, který je zcela diskrétní, v celé šíři poradenství a je bezplatný.
 2. Nezastupitelná je dobře nastavená – otevřená a upřímná – vnitrofiremní komunikace, která vychází z vedení společnosti, ale vyžaduje součinnost všech oddělení (HR, PR, marketing, liniový management), které jednoznačně sděluje, že podpora zaměstnanců v tíživých situacích je mimořádně důležitá a jako taková je neoddělitelnou součástí principů work-life balance.
 3. Velmi důležitá je role manažerů, kteří mají ke svým podřízeným a kolegům nejblíže. Součástí programu je naučit i manažery, aby dokázali detekovat problémy svých podřízených, vnímali změny v jejich chování a uměli citlivě upozornit a nabídnout možnou pomoc. Požádání o radu by mělo být vnímáno jako zodpovědný krok k vlastnímu životu. Považujeme za nutné zdůraznit, že jde o identifikaci zaměstnance, jehož pracovní výkon je pod úrovní standardu, nikoli za diagnostiku osobního problému.
 4. Nakonec je nutné si uvědomit, že to, jak budou lidé ve firmě tento program vnímat a jak dobře se podaří jej implementovat do firemní DNA, může také do velké míry ovlivnit její konkrétní přínosy[3].

Jak vnímají tuto službu zaměstnanci?

Tuto službu zaměstnanci využívají tehdy, ocitnou-li se v nějaké náročné životní situaci, ve které potřebují podat pomocnou ruku. Je to podpora ve chvílích, kdy cítí nespokojenost v některé složce svého života. Někdy chtějí poradit, jak některé situace zvládat snáze a efektivněji a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě. Jindy zase potřebují sdílet své pocity a myšlenky s někým „zvenku“, kdo je bude přijímat otevřeně, bez hodnocení či nároků.
Ne vždy mají čas a chuť hledat odborníka, často ani nevědí, na koho se obrátit a spolupráce s psychologem je v mnoha případech brána jako určité selhání či může být stále tabuizována. Nejčastěji službu využívají zaměstnanci, kteří se nacházejí dlouhodobě v náročném nebo stresovém prostředí, ale i zaměstnanci, kteří se dostali momentálně do náročné situace a potřebují se v ní rychle zorientovat.
Nejdůležitější je pro všechny naprostá diskrétnost. Zaměstnanec musí mít jistotu, že všechno, co je sděleno, zůstane soukromou záležitostí. Informace jsou naprosto důvěrné.

 

Na co myslet před zavedením programu?

 • Jedna z kritických kompetencí, které ovlivňují efektivitu celého programu, je schopnost provádět analýzy a hodnocení potřeb EAP[4].
 • Je důležité popsat služby, které organizace potřebuje k řešení dysfunkcí souvisejících se zaměstnanci a prací. Je užitečné nastavit postupy a nabídku programu tak, aby pokryl potřeby specifické pro danou organizaci.
 • Po určité době je vhodné posoudit konkrétní dopady, službu zhodnotit (ROI), sledovat a neustále přizpůsobovat potřebám. 

Jak EAP probíhá a co vám můžeme garantovat?

Program je určen všem zaměstnancům společnosti. Poradenství může mít různou formu, probíhá většinou formou telefonního rozhovoru, mailové korespondence nebo osobního setkání (příp. Skype, Zoom). V širší formě se může zahnout i terapeutické sezení, skupinová práce, psychologická diagnostika apod. U komplexnějšího problému, který vyžaduje i zapojení dalších odborníků – například právníků, lékařů či finančních expertů, je možné zprostředkovat i další služby.

 • Přímý kontakt – Zaměstnanci kontaktují přímo na konkrétní číslo psychologovi, poradci. Píši mail na konkrétní adresu. Dostává se jim osobního a individuálního přístupu.
 • Rychlá reakce – Na maily a telefonáty reagujeme okamžitě v daný den. Osobní setkání nebo delší rozhovor proběhne během několika dní.
 • Profesionalita – Poradci jsou kvalifikovaní psychologové s dlouholetou praxí a zkušenostmi z korporátního života i dalších oblastí.
 • Bezpečí – Zaměstnavatel nijak nevstupuje do služby, služba je diskrétní, informace jsou důvěrné.
 • Flexibilita – Možnost poradenství i mimo pracovní dobu, mimo pracoviště, a i ze vzdálených míst.

Odborný garant služby paní ředitelka Naďa Štullerová a tým konzultantů je vám plně k dispozici.

[1] dolar investovaný do EAP představuje úsporu až 17 dolarů (US Departement of Labour, reported by EAP, 2000)

[2] stres u zaměstnanců způsobuje pracovní úrazovost v 85 % případů (Employee Assistance Report, 2001)

[3] Chiu-Chuan et al., 2009; Attridge et al., 2010b

[4] Martins, N., & Ledimo, O. (2018). Employee Assistance Programmess: A Guide for the Sa Practitioner. Knowledge Resources Pty Limited.

1 komentář

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.