Domů » Koučink » EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM – diskrétní a odborná pomoc zaměstnancům

EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM – diskrétní a odborná pomoc zaměstnancům

V průběhu nouzového stavu v březnu 2020 jsme nabízeli našim klientům pro jejich zaměstnance bezplatnou linku pro pomoc v krizi. Péče o duševní zdraví je však důležitá v každém období, a proto chceme navázat na tuto dobrou zkušenost a nabídnout vám dlouhodobý komplexní program – EAP.

Employee Assistance Program (EAP) je služba terciární prevence určená zaměstnavatelům, kteří chtějí svým zaměstnancům nabídnout možnost pečovat o své duševní zdraví a tím posilovat jejich výkonnost a spokojenost v práci. Zaměstnavatelům přináší Employee Assistance Program prokazatelné snížení nákladů[1] zvýšení produktivity práce a výkonnosti organizace. Je efektivním spojením mezi výkonným vedením a zaměstnanci ve věcech týkajících se well-beingu a work–life balance zaměstnanců, je benefitem pro zaměstnance. 

Proč realizovat tuto službu?

Zaměstnanci, kteří se potýkají s nějakými osobními problémy se často hůře soustředí, jsou rozptýlení, bez nálady, což se logicky projevuje i na jejich pracovním výkonu. I když jsou reálně v práci, v myšlenkách se vracejí ke svým záležitostem a často je pro ně velmi náročné soustředit se na pracovní úkoly.Nepozornost narušuje nejen pracovní výkon, ale zvyšuje riziko úrazů a následně i pracovní neschopnosti [2].

Dlouhodobý stres se projevuje únavou, oslabenou imunitou, ale může dojít až k syndromu vyhoření a s ním spojené zvýšené chronické nemocnosti. Nespokojenost, dlouhodobé profesní a osobní problémy často vyúsťují v odchody klíčových pracovníků, vedou ke zvýšené fluktuaci. Employee Assistance Program dokáže takovýmto situacím efektivně předcházet a omezit tak náklady, které mohou vznikat jejich vlivem. Mít spokojené zaměstnance je v dnešní době pro firmu stěžejní. Spokojený a na práci soustředěný zaměstnanec je mnohem produktivnější i loajálnější.

  

Na co se program nejčastěji zaměřuje?

 Individuální problematika: 

 • motivace v práci, další kariérní posun;
 • vztahy na pracovišti;
 • prokrastinace;
 • pomoc se stresem, vyhořením;
 • partnerské vztahy;
 • rodičovství a výchova dětí;
 • péče o stárnoucí rodiče;
 • sladění rodinného a pracovního života;
 • zvládání emocí, vnitřní konflikty;
 • šikana, obtěžování nejen na pracovišti;
 • krizové a traumatické situace.

 Týmová problematika: 

 • atmosféra psychosociálního bezpečí v práci;
 • flexibilita a potřeby měnícího se pracovního prostředí;
 • pracovní výkon týmů;
 • kooperace pracovních skupin a řešení problémů uvnitř (aklimatizace, absence, diskriminace, mobbing, šikana apod.);
 • hodnocení a zpětná vazba.

 Problematika organizace: 

 • udržení klíčových zaměstnanců v plné produktivitě;
 • zdůraznění péče o blaho zaměstnanců jakožto zavazující hodnotu;
 • možnost profesionálního řešení osobních problémů ovlivňujících výkon;
 • efektivně úspora náklady na zdravotní péči (ROI);
 • vnímání změn a firemní politiky zaměstnanci.

 

Jak vnímají tuto službu zaměstnanci?

Tuto službu zaměstnanci využívají tehdy, ocitnou-li se v nějaké náročné životní situaci, ve které potřebují podat pomocnou ruku. Je to podpora ve chvílích, kdy cítí nespokojenost v některé složce svého života. Někdy chtějí poradit, jak některé situace zvládat snáze a efektivněji a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě. Jindy zase potřebují sdílet své pocity a myšlenky s někým „zvenku“, kdo je bude přijímat otevřeně, bez hodnocení či nároků.

Ne vždy mají čas a chuť hledat odborníka, často ani nevědí, na koho se obrátit a spolupráce s psychologem je v mnoha případech brána jako určité selhání či může být stále tabuizována. Nejčastěji službu využívají zaměstnanci, kteří se nacházejí dlouhodobě v náročném nebo stresovém prostředí, ale i zaměstnanci, kteří se dostali momentálně do náročné situace a potřebují se v ní rychle zorientovat.

Nejdůležitější je pro všechny naprostá diskrétnost. Zaměstnanec musí mít jistotu, že všechno, co je sděleno, zůstane soukromou záležitostí. Informace jsou naprosto důvěrné. 

Co nesmí chybět na straně zaměstnavatele?

 1. Důležitá je komunikace o službě všemi firemními kanály. Je důležité zdůraznit, že jde o benefit pro zaměstnance, který je zcela diskrétní, v celé šíři poradenství a je bezplatný.
 2. Nezastupitelná je dobře nastavená – otevřená a upřímná – vnitrofiremní komunikace, která vychází z vedení společnosti, ale vyžaduje součinnost všech oddělení (HR, PR, marketing, liniový management), které jednoznačně sděluje, že podpora zaměstnanců v tíživých situacích je mimořádně důležitá a jako taková je neoddělitelnou součástí principů work-life balance.
 3. Velmi důležitá je role manažerů, kteří mají ke svým podřízeným a kolegům nejblíže. Součástí programu je naučit i manažery, aby dokázali detekovat problémy svých podřízených, vnímali změny v jejich chování a uměli citlivě upozornit a nabídnout možnou pomoc. Požádání o radu by mělo být vnímáno jako zodpovědný krok k vlastnímu životu. Považujeme za nutné zdůraznit, že jde o identifikaci zaměstnance, jehož pracovní výkon je pod úrovní standardu, nikoli za diagnostiku osobního problému.
 4. Nakonec je nutné si uvědomit, že to, jak budou lidé ve firmě tento program vnímat a jak dobře se podaří jej implementovat do firemní DNA, může také do velké míry ovlivnit její konkrétní přínosy[4].

Na co myslet před zavedením programu?

 • Jedna z kritických kompetencí, které ovlivňují efektivitu celého programu, je schopnost provádět analýzy a hodnocení potřeb EAP[5].
 • Je důležité popsat služby, které organizace potřebuje k řešení dysfunkcí souvisejících se zaměstnanci a prací. Je užitečné nastavit postupy a nabídku programu tak, aby pokryl potřeby specifické pro danou organizaci.
 • Po určité době je vhodné posoudit konkrétní dopady, službu zhodnotit (ROI), sledovat a neustále přizpůsobovat potřebám. 

Jak EAP probíhá a co vám můžeme garantovat?

Program je určen všem zaměstnancům společnosti. Poradenství může mít různou formu, probíhá většinou formou telefonního rozhovoru, mailové korespondence nebo osobního setkání (příp. Skype, Zoom). V širší formě se může zahnout i terapeutické sezení, skupinová práce, psychologická diagnostika apod. U komplexnějšího problému, který vyžaduje i zapojení dalších odborníků – například právníků, lékařů či finančních expertů, je možné zprostředkovat i další služby.

 • Přímý kontakt – Zaměstnanci kontaktují přímo na konkrétní číslo psychologovi, poradci. Píši mail na konkrétní adresu. Dostává se jim osobního a individuálního přístupu.
 • Rychlá reakce – Na maily a telefonáty reagujeme okamžitě v daný den. Osobní setkání nebo delší rozhovor proběhne během několika dní.
 • Profesionalita – Poradci jsou kvalifikovaní psychologové s dlouholetou praxí a zkušenostmi z korporátního života i dalších oblastí.
 • Bezpečí – Zaměstnavatel nijak nevstupuje do služby, služba je diskrétní, informace jsou důvěrné.
 • Flexibilita – Možnost poradenství i mimo pracovní dobu, mimo pracoviště, a i ze vzdálených míst.

Odborný garant služby paní ředitelka Naďa Štullerová a tým konzultantů je vám plně k dispozici.

[1] dolar investovaný do EAP představuje úsporu až 17 dolarů (US Departement of Labour, reported by EAP, 2000)

[2] stres u zaměstnanců způsobuje pracovní úrazovost v 85 % případů (Employee Assistance Report, 2001)

[3] Sharar, D., & Lennox, R. (2014). The workplace effects of EAP services: “pooled” results from 20 different EAPs with before and after WOS 5-item data. EASNA Research Notes, 4(1), 1-5.

[4] Chiu-Chuan et al., 2009; Attridge et al., 2010b

[5] Martins, N., & Ledimo, O. (2018). Employee Assistance Programmess: A Guide for the Sa Practitioner. Knowledge Resources Pty Limited.

 

 

1 komentář


Warning: Undefined variable $commenter in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Undefined variable $aria_req in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 51

Warning: Undefined variable $req in /www/doc/www.aceconsulting.cz/www/wp-content/themes/Divi-child-wplama/functions.php on line 53

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ACE Consulting s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1

telefon: +420 222 005 105, +420 222 005 113
e-mail: info@ace-consulting.cz

Obchodní rejstřík: IČ: 25679457,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60559.